Skip to main content

Sportakkoord
Medemblik

Het Sportakkoord Medemblik is een samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders, onderwijs, welzijn, zorg, ondernemers en de gemeente Medemblik. Doel van deze samenwerking is het realiseren van nieuwe ideeen die bijdragen aan een fittere en gezondere samenleving nu en in de toekomst.

Sport verenigt in de
gemeente Medemblik

Vorig jaar is in de gemeente Medemblik een start gemaakt aan de inrichting en uitwerking van het lokale Sportakkoord. Het kernteam is al goed op elkaar ingespeeld, met een paar mooie resultaten. Bent u benieuwd hoe uw vereniging (financieel) kan profiteren van het lokale Sportakkoord? Of benieuwd naar de resultaten? Lees dan snel verder.

Het doel van het Sportakkoord is om de organisatie en de financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Het Sportakkoord is erop gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle inwoners van gemeente Medemblik, in álle levensfasen.

Hoe werkt
het Sportakkoord ?

De uitvoering van het lokale Sportakkoord wordt gedaan door het kernteam. Nicolette Bijlsma, lid van het kernteam Sportakkoord Medemblik en werkzaam als buurtsportcoach: ‘Het kernteam bestaat uit een team mensen met een hart voor sport en veelal betrokken bij een vereniging of een maatschappelijke organisatie.

Ons kernteam is enthousiast en streeft ernaar om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de inhoud van het sportakkoord. Onze rol is samenvattend: het promoten van het sportakkoord, beoordelen van initiatieven, uitvoering initiatieven waarborgen, financiën controleren en een warme relatie onderhouden met alle aanvragers. Zo blijven we op de hoogte en kunnen we waar nodig bijsturen en ondersteunen.’

Nicolette Bijlsma

Inhoud Sportakkoord gemeente Medemblik

Nicolette: ‘In het Sportakkoord van de gemeente Medemblik, ligt de focus op vier ambities: De Vitale Sportaanbieder, Vaardig in bewegen, De duurzame (sport)infrastructuur en Inclusief sporten. Verenigingen met initiatieven die aansluiten bij één van deze thema’s kunnen een aanvraag indienen voor een (financiële) bijdrage vanuit het Sportakkoord.’ Het sportakkoord is voor drie jaar vastgesteld en daarna wordt opnieuw onderzocht of het wordt voortgezet.

Bereikte Resultaten

In 2020 zijn zeven initiatieven goedgekeurd. Nicolette: ‘Het beoordelen van de aanvragen gebeurt zorgvuldig. Naast dat we kijken of het initiatief aansluit bij een van de genoemde thema’s, kijken we bij de beoordeling naar andere zaken.
Bijvoorbeeld voor welke doelgroepen het initiatief is, of meerdere verenigingen gebruik kunnen maken van het initiatief, of er wordt gewerkt met lokale partijen en of het duurzaam en/of educatief is. De mogelijkheden zijn groot en dat is natuurlijk heel mooi voor alle inwoners van de gemeente Medemblik. Vorig jaar heeft bijvoorbeeld het Molenbad in Wognum een donatie ontvangen voor de aanschaf van een mindervalide trap. Door deze ondersteuning kunnen nog meer mensen met plezier gebruik maken van het Molenbad. Daar doen we het voor natuurlijk!’